Câu hỏi

Thủ tục dự thi kỳ thi UEE vào NTU, NUS như thế nào?

Trả lời: Khai hồ sơ điện tử tháng 11 hằng năm. Nếu qua vòng sơ loại hồ sơ (shortlist) thì các bạn sẽ dự thi NTU vào cuối tháng 2 năm sau. Những em vừa thi đại học Việt Nam (tháng 7) vẫn có thể vào lớp ôn thi UEE vào tháng 8 tại Hexagon. Chi tiết yêu cầu hồ sơ xem tại website ntu.edu.sg