Câu hỏi

Thứ hạng của hai trường NUS, NTU trên thế giới thế nào? Có những ngành học nào?

Trả lời: NUS khoảng top 30 thế giới, NTU là trường kỹ thuật lớn nhất khu vực, đứng khoảng top 70 thế giới. Điều tuyệt vời ở các trường Đại học công lập Singapore là ở các khoản hỗ trợ tài chính và học bổng từ chính phủ Singapore cùng với chất lượng giáo dục đại học tầm cỡ thế giới, đất nước nói tiếng Anh, và có tính toàn cầu ở châu Á. Hexagon đã đem đến thành công cho nhiều bạn trẻ ở nhiều tỉnh đến Hà Nội.