Câu hỏi

Thi đại học Singapore (NUS, NTU) từ năm 2015 có nét gì mới?

Trả lời: Các trường đại học công lập Singapore (NUS, NTU) có nhiều đổi mới về nôi dung và quy chế thi. Phạm vi kiến thức không thay đổi nhưng các bài thi đã được làm khó hơn. Đặc biệt, NTU sẽ chỉ cho phép thí sinh dự thi MỘT lần. Thi sinh, do đó, cần cân nhắc và chuẩn bị cho kỳ thi kỹ lưỡng. PHHS cần tư vấn thêm thông tin có thể liên hệ Hexagon. Chương trình đào tạo gần nhất tại đây: http://www.hexagon.edu.vn/gioi-thieu/khoa-hoc/uee:-thi-nus-ntu-dai-hoc-singapore-eju-nhat-ban-21.html