Câu hỏi

Tài liệu ôn thi UEE ở Hexagon có được bán ra ngoài không?

Trả lời: Câu trả lời là KHÔNG. Các tài liệu, học liệu, bài giảng chỉ sử dụng nội bộ ở Hexagonists, khoá trước để lại sách cho khoá sau để tiết kiệm giấy vở. Các sách theo khuyến cáo của các trường để sử dụng cho kỳ thi UEE cũng là khá tốt.