Câu hỏi

Mỗi năm NUS, NTU nhận bao nhiêu học sinh, sinh viên Việt Nam?

Trả lời: Đại diện tuyển sinh của mỗi trường thường nói răng số lượng tuyển sinh phụ thuộc vào chất lượng thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ từng năm. Nhà trường không có con số cố định cho việc này. Số lượng tuyển thẳng (các bạn có giải olympic quốc tế) mỗi năm chừng 5 đến 7 người sang Singapore chắc chắn là một sự cạnh tranh đáng kể cho những nhóm đối tượng khác.