Câu hỏi

Mỗi khóa ôn thi NUS, NTU tại Hexagon kéo dài bao lâu?

Trả lời: Mỗi khóa ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi vào NUS, NTU kéo dài khoảng ít nhất mười một tháng, thường là bắt đầu từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm. Trong khóa học, học sinh học theo chương đề của giáo trình, làm quen với cấu trúc đề thi NUS, NTU, luyện các đề được thiết kế tương tự. Học sinh đăng ký học qua mục liên hệ trên website này.