Câu hỏi

Hồ sơ học bổng ASEAN Singapore lấy ở đâu?

Trả lời: Mỗi tỉnh có hai suất dự thi học bổng ASEAN (đối với các em lớp 9, 10) xét dựa trên thành tích học tập (và cả các mối quan hệ cá nhân). Ở Hà Nội có nhiều hồ sơ hơn, do một số tỉnh không cử được người dự thi. PHHS quan tâm đến hồ sơ học bổng ASEAN thì nên chuẩn bị trước ít nhất là 3 tháng trước khi thi. Liên hệ Hexagon Education để biết thêm thông tin về hồ sơ thi ASEAN bậc trung học.