Thành tích

Vũ Thanh Vy

Chương trình: ASP
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Vũ Thanh Vy là cự học sinh trường quốc tế UNIS ở Hà Nội, tham gia khóa học ASP tại Hexagon và giành học bổng ASEAN năm 2011. Nổi bật nhất ở bạn Vy là khả năng tiếng Anh xuất sắc (chưa có thí sinh Việt Nam nào tốt hơn thế) cùng cách làm việc rất cẩn trọng và cầu thị.
Cảm nhận: