Thành tích

Phan Anh Tuấn

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Phan Anh Tuấn là học sinh lớp chuyên Toán trường THPT chuyên KHTN, trúng tuyển ngành Toán Kinh tế của NTU, sau khoá học UEE tại Hexagon. Bạn Tuấn là học sinh chăm chỉ và có ý chí làm việc rất tích cực.
Cảm nhận: