Thành tích

Phạm Vũ Tuấn

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Phạm Vũ Tuấn đỗ ngành IEM của trường NTU năm 2014, là cựu học sinh trường Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội, và chuyên Lý trường THPT chuyên KHTN. Vũ Tuấn là học sinh chuyên cần và tiến bộ đều đặn nhất khoá UEE K6.
Cảm nhận:
Cảm ơn Hexagon đã đưa ước mơ của em thành hiện thực. Quá trình học tập 1 năm qua tại Hexagon em đã học tập được rất nhiều điều bổ ích, từ những kiến thức về khoa học tới những kiến thức kĩ năng trong cuộc sống. Chúc Hexagon tiếp tục thành công trong tương lai!