Thành tích

Phạm Thùy Dương

Chương trình: UEE
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1998
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Thuỳ Dương là học sinh trường Hà Nội Amsterdam, giành học bổng A*STAR vào SCGS. Sau đó Dương theo học trường NTU ngành CS.
Cảm nhận:
đang cập nhật