Thành tích

Phạm Lê Vũ

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Phạm Lê Vũ là cựu học sinh chuyên Toán trường chuyên KHTN, trúng tuyển ngành Toán học trường NTU 2014 sau khoá học UEE tại Hexagon. Lê Vũ là học sinh thông minh, cá tính.
Cảm nhận: