Thành tích

Nguyễn Yến Ngọc

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1991
Quê quán: Nam Định
Giới thiệu:
Nguyễn Yến Ngọc là cựu học sinh chuyên Lý Tổng hợp, trúng tuyển trường NUS năm 2009.
Cảm nhận:
đang cập nhật ...