Thành tích

Nguyễn Tuấn Hoàng

Chương trình: JMS
Kết quả: EXCL
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Tuấn Hoàng là học sinh giỏi toàn diện, giành Huy chương Bạc Toán APMOPS năm 2014.
Cảm nhận: