Thành tích

Nguyễn Thanh Tùng

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Thanh Tùng là học sinh học toán tốt nhất trong nhóm K3 Hexagon. Từ bỏ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tùng tìm đến Hexagon để ôn thi vào NTU, Singapore.
Cảm nhận:
Em đã lựa chọn NTU, Singapore vì đây là một trường danh tiếng, có cơ sở vật chất tốt, môi trường tiên tiến. Nhờ các bạn giới thiệu, nên em mới biết đến Hexagon và lựa chọn. Các thầy cô giúp em chuẩn bị về kiến thức cũng như kinh nghiệm để thi vào NTU. Phong cách các bài toán trong đề thi ôn thi tại Hexagon khác với đề thi của Việt Nam ở chỗ cần sự hiểu rộng và sáng tạo hơn.