Thành tích

Nguyễn Quang Tùng

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Quang Tùng là cựu học sinh chuyên Lý, trường chuyên KHTN, tham gia khóa học UEE Hexagon năm 2009-2010, đỗ ngành Business NUS.
Cảm nhận: