Thành tích

Nguyễn Minh Tuấn

Chương trình: JMS
Kết quả: EXCL
Năm sinh: 2001
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Bạn Minh Tuấn có nhiều nét giống với Gia Hiển, và nổi bật hơn về suy luận và ở khả năng trình bày nội dung rõ ràng, chặt chẽ, khả năng nghiên cứu và tổng quát hoá vấn đề của Tuấn cũng rất tốt. Bạn Tuấn là ứng viên tốt cho Huy chương Bạch Kim năm nay.
Cảm nhận: