Thành tích

Nguyễn Hồng Vân

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1991
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Hồng Vân là cựu học sinh chuyên toán KHTN, trúng tuyển NUS.
Cảm nhận: