Thành tích

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Chương trình: ASP
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1995
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Khánh Linh là cựu học sinh trường THCS Lê Qúy Đôn, Hà Nội, giành học bổng A*STAR theo học SCGS sau lần phỏng vấn thứ hai. Hiện tại Khánh Linh theo học trường St Andrew's Junior College.
Cảm nhận: