Thành tích

Nguyễn Hoàng Anh

Chương trình: ASP
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1997
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Hoàng Anh là một trong ba thí sinh của Hexagon giành học bổng A*STAR năm 2012 (trên tổng số 4 nữ sinh ở miền Bắc), theo học trường SCGS. Hoàng Anh đã trải qua hai lần học tại Hexagon, thành công ở lần thứ hai không ngoài sự tính toán của các thầy.
Cảm nhận:
Em dần dần khắc phục được những điểm yếu trước yêu cầu về chương trình cũng như các kỹ thuật của kỳ thi. Em cảm ơn thầy Thuận đã giảng dạy và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian học tại Hexagon.