Thành tích

Nguyễn Bảo Châu

Chương trình: ASP
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1995
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Bảo Châu là nữ sinh lớp 9I, trường THCS Lê Quý Đôn, giành học bổng A*STAR vào SCGS năm 2009.
Cảm nhận: