Thành tích

Lê Đỗ Quyên

Chương trình: ASP
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1995
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Lê Đỗ Quyên là học sinh cũ trường THCS Lê Qúy Đôn, theo học trường SCGS, và Anderson Junior College sau khi nhận học bổng A*STAR năm 2009.
Cảm nhận: