Thành tích

Hoàng Tú Linh

Chương trình: ASP
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1994
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Hoàng Tú Linh là nữ sinh trường Hanoi Amsterdam, giành học bổng A*STAR vào SCGS sau thời gian ngắn chừng hơn 2 tháng học tập chương trình ASP tại Hexagon. Sau khi học SCGS, Tú Linh vào trường Anderson Junior College và hiện tại đang học Nanyang Business School (nhập học năm 2013), thuộc trường NTU.
Cảm nhận:
chưa cập nhật