Thành tích

Hoàng Thái Nhật Thu

Chương trình: ASP
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nhật Thu là cựu học sinh chuyên Anh trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, giành học bổng A*STAR vào trường Raffles. Cùng với Linh Chi, Phúc Khang, Phương Anh, bạn Nhật Thu là lứa học sinh Trưnng Vương đến Hexagon và rất thành công, tỉ lệ thành công là 4/6, cạnh tranh với hơn 100 người dự thi.
Cảm nhận: