Thành tích

Hoàng Hồng Nhật

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1991
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Hoàng Hồng Nhật là cựu học sinh chuyên Lý, khối chuyên Tổng Hợp, ĐHKHTN. Hồng Nhật theo học ngành Khoa học Máy tính tại NTU.
Cảm nhận:
cập nhật ...