Thành tích

Dương Hồng Minh

Chương trình: JMS
Kết quả: EXCL
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Hồng Minh giành Huy chương Vàng APMOPS 2014, sau thời gian hơn 4 tháng học chương trình APMOPS tại Hexagon.
Cảm nhận: