Lựa chọn khóa học
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Ngày khai giảng
07/05/2019
Lớp Mathley 7

Lớp Mathley 7

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Khoá học này dành cho các bạn lớp 7. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh các nội dung mà chương trình học sinh giỏi ở các nước giảng dạy nhiều, nhằm bồi...
Chi tiết
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Ngày khai giảng
07/03/2020
Lớp Mathley 4

Lớp Mathley 4

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Cho các bạn bắt đầu vào lớp 4, sinh năm 2010 và có năng khiếu toán học.
Chi tiết
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Ngày khai giảng
09/26/2020
ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Quỹ học bổng A*STAR do tổ chức Nghiên cứu Khoa học, Công Nghệ Singapore tài trợ dành cho học sinh bậc trung học cơ sở. Chương trình học bổng này do...
Chi tiết
Trang   <12