Lựa chọn khóa học
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Ngày khai giảng
02/17/2019
UEE: thi đại học Singapore, Nhật bản

UEE: thi đại học Singapore, Nhật bản

Giảng viên: Đinh Văn Trung, Nguyễn Thế Toàn, Dương Hải Triều
Khoá học này tuyển sinh hàng năm, dành cho các bạn học sinh lơp 11, 12, hoặc năm 1 đại học. Chương trình chuẩn bị cho các bạn những nội dung: Toán...
Chi tiết