Lựa chọn khóa học
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Ngày khai giảng
05/16/2020
UEE: thi NUS, NTU đại học Singapore, EJU Nhật bản

UEE: thi NUS, NTU đại học Singapore, EJU Nhật bản

Giảng viên: Đinh Văn Trung, Nguyễn Thế Toàn, Dương Hải Triều
Khoá học này tuyển sinh hàng năm, dành cho các bạn học sinh lơp 11, 12, hoặc năm 1 đại học. Chương trình chuẩn bị cho các bạn những nội dung: Toán...
Chi tiết
Trang   12>