Giảng viên

Hà Duy Hưng

Giới thiệu:
Thầy Hà Duy Hưng giảng dạy tại khối chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội sau khi tốt nghiệp lớp chất lượng cao K47 của Khoa Toán, ĐHSP HN, bảo vệ luận án tiến sỹ toán học tại Viện Toán học Hà Nội với đề tài về toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương. Thầy Hưng bắt đầu giảng dạy lớp toán chuyên từ năm 2003, góp phần đào tạo được rất nhiều lứa học sinh thi quốc gia và quốc tế. Giảng dạy cho học sinh giỏi vừa là niềm vinh dự vừa là động lực để làm việc và nghiên cứu.
Tham gia: UEE JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
giải tích điều hòa, giải tích p-adic, số học, hình học
Khóa học:
thi HSG quốc gia, thi Olympic Quốc tế, thi lớp 10 chuyên
Xuất bản:
[01] Ha Duy Hung, Extending an IMO problem, Math Excal. 2003
[02] Chuong, Nguyen Minh, Hung, Ha Duy, Muckenhoupt’s weight problem and vector valued maximal inequalities over local fields. p-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl. 2 (2010), no. 4, 305–321.2070-0474.
[03]  Chuong, Nguyen Minh; Hung, Ha Duy, Maximal functions and weighted norm inequalities on local fieldsAppl. Comput. Harmon. Anal. 29 (2010), no. 3, 272–286.
[04] Ha Duy Hung, P-adic weighted Hardy-Cesaro operator and an application to discrete Hardy inequalities,  to appear in J. Math. Anal. Appl. 2013