Tổng hợp kết quả NUS UEE 2012

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
30 Jul 2013

NUS đã kết thúc việc chấm bài từ ngày 24 tháng 3 năm 2012, và đã họp hội đồng tuyển sinh 2012 vào tuần cuối cùng của tháng 3. Bây giờ chúng ta hồi hộp chờ đợi kết quả thi UEE 2012. Hexagon sẽ cập nhật thông tin về danh sách trúng tuyển NUS 2012. 

 

Theo suy luận của chúng tôi, những em đã nhận được yêu cầu xác nhận địa chỉ gửi thư chắc chắn sẽ đỗ trong kỳ thi UEE của NUS. Những em chưa nhận được sẽ phải chờ đợi.

 

Đến lúc này, sơ bộ các hexagonists sau đây đã thành công trong kỳ thi NUS UEE. Tuy kỳ thi năm nay đã khó hơn, Hexagonists chiếm đa số (hơn 80%) tổng số thí sinh đỗ ở miền Bắc.

 

 

 

TT

 Họ và tên

Ngành đ

1

Trần Minh Trí

 

2

Nguyễn Thanh Bình

 

3

Nguyễn Tú Khải

 

4

Lê Ngọc Nguyên

 

5

Phạm Quỳnh Anh

 

6

Nguyễn Kiều Trinh

 

7

Nguyễn Văn Thế

 

8

Vũ Hoàng Anh 

 

 

 

danh sách đang cập nhật ...

 

Kết quả của kỳ thi NUS UEE được công bố theo nguyên tắc rolling basis. Có nghĩa là sẽ có nhiều đợt thay vì duy nhất một đợt. Do đó, những em chưa nhận được kết quả lần 5/4/2012 thì vẫn còn chút hy vọng. 

Những nhóm ngành kỹ thuật, máy tính thường được nhận kết quả sớm. Những ngành về nhân văn sẽ nhận kết quả muộn hơn. 

 

Để chuẩn bị cho kỳ thi UEE 2013, Hexagon đang nhận học sinh, sinh viên (sinh năm 1995, 1994, 1993). Học sinh cần đăng ký qua email trước khi hẹn lịch đến kiểm tra và tư vấn. 

Luôn có lịch kiểm tra hàng tuần tại Hexagon. Thông tin về bài kiểm tra có tại 

http://hexagon.edu.vn/a/news?t=12&id=971446