Thông báo lịch thi học kỳ I lớp UEE K6

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
30 Jul 2013
  • Toán: 7h30-9h30
  • Anh: 10h-11h.
  • : 14h-16h.
  • Hóa: 16h30-18h.

Địa điểm: tầng 4, nhà B1, KTX Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh. Những em học sinh chuẩn bị thi xét tuyển nhập học và học bổng vào NUS, NTU năm 2014  (chưa là thành viên lớp Hexagon UEE) có thể tham gia kỳ kiểm tra này. Cần đăng ký trước qua email. Lệ phí kiểm tra là 200 ngàn.