Thi học kỳ 2 khóa 4 năm 2011

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
30 Jul 2013

#

Môn thi

Thời gian

Dạng thức

Lệ phí thi

1

Toán học

120 phút

35 câu trắc nghiệm, 10 bài tự luận

0

2

Vật lý

150 phút

45 câu trắc nghiệm, 10 bài tự luận

0

3

Tiếng Anh

120 phút

40 câu trắc nghiệm, 1 bài viết luận

0

4

Hóa học

120 phút

30 câu trắc nghiệm 10 câu tự luận

0

 
Các bài thi được thiết kế bám sát nội dung thi và đề thi những năm gần đây của hai trường NUS, NTU. Do đó, kết quả làm bài thi sẽ phán ánh tương đối chính xác sự chuẩn bị của các thí sinh, điểm yếu của thí sinh, từ đó sẽ tự mình điều chỉnh cho kỳ thi UEE sắp tới.
 
Giờ thi: bắt đầu 7h00 sáng ngày 13 tháng 11 theo trình tự: Toán, Anh, Lý, Hóa.
Đối tượng: i) các em đang học tại Hexagon, chuẩn bị cho kỳ thi UEE 
ii) các em không theo học tại Hexagon nhưng cũng chuẩn bị thi UEE vào tháng 2 năm 2012.
 
Các em thuộc nhóm ii) cần đăng ký dự thi qua hòm thư hexagon@hus.edu.vn nêu rõ môn dự thi và nộp lệ phí thi (100 000/môn) trước khi dự thi.
 
Thông báo kết quả: trong vòng 7 ngày sau khi thi, qua đường email.
Điểm: thang điểm 100.
 

 

Hình ảnh hội thảo tại NTU 

 

Hình ảnh trên lecture hall tại NTU