Kết quả thi tuyển sinh NTU 2013 ở miền Bắc

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
30 Jul 2013

Sau vòng sơ loại hồ sơ (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2012) NTU chọn ra 110 thí sinh được dự thi kỳ thi UEE, ở miền Bắc. Con số dự thi ở miền Nam là khoảng 150 người.

Sau đây là danh sách các em (ở miền Bắc) đỗ kỳ thi UEE vào NTU năm học 2013-2014:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nhập Hexagon

Chuyên

Ngành đỗ

01

Bùi Thủy Tiên

1994

7/2012

Hóa

 

02

Dương Thành Đạt

1995

3/2012

Tin

 

03

Đào Đức Tú

1995

3/2012

Toán

 

04

Lê Anh Phương

1995

3/2012

 

05

Lê Đức Long

1995

3/2012

Toán

 

06

Lương Văn An

1995

3/2012

 

07

Mai Hoàng Lâm

1995

3/2012

Toán

 

08

Ngô Tấn Quang

1995

3/2012

Tin

 

09

Nguyễn Hoàng Nam

1995

3/2012

 

10

Lê Thị Như Ý

1995

3/2012

Toán

 

11

Phạm Việt Thái

1995

3/2012

Hóa

 

12

Tạ Đăng Doanh

1995

3/2012

Hóa

 

13

Trần Anh Minh

1994

7/2012

 

14

Trần Trường Giang

1995

3/2012

Tin

 

15

Trần Thu Hà

1995

3/2012

Toán

 

16

Võ Duy Tùng

1992

3/2012

 

17

Vũ Anh Vinh

1995

3/2012

Toán

 

18

Trần Đức Dũng

1994

 

 

19

Trần Quang Minh

1994

 

 

20

Trần Trọng Nhân

1994

 

Hóa

 

 

Một lần nữa Hexagon chiếm đa số trong lượng thí sinh được nhập học NTU: 17 trong số chừng 20 thí sinh ở miền Bắc. Đây là kết quả làm việc tích cực của thầy giáo và học trò trong gần một năm qua. Khoảng 3, 4 tuần nữa sẽ có kết quả NUS. Hy vọng sẽ có khoảng hơn 10 Hexagonists trúng tuyển NUS.

 

Khóa học UEE tại Hexagon chuẩn bị cho năm 2014 vào NUS, NTU sẽ được tuyển sinh vào tháng 6 năm 2013. Các em quan tâm đăng ký qua email của trung tâm.