Kết quả kiểm tra vào ASP K4 và TKB (ASEAN, A*STAR 2014)

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
11 Oct 2013

Kiểm tra xếp lớp ASP K4 thực hiện ngày 11/10 với ba môn thi là Toán học, tiếng Anh, bài kiểm tra năng lực chung. PHHS tham khảo bảng kết quả dưới đây.

TT Tên học sinh Maths(15) GAT (28) ESL (35) Kết luận
01 Huy Anh $08$ $26$ $11$  
02 Giang $08$ $25$ $19$  
03 Thu $01$ $21$ $07$ không phù hợp
04 N Anh $04$ $26$ $22$  
05 Phương $10$ $24$ $14$  
06 Đức $10$ $14$ $19$  
07 Hoàng $10$ $24$ $07$  
08 Việt $10$ $19$ $21$  
09 Dũng  $09$ $26$ $08$  
10 Thiện Giang $08$ $25$ $14$  
11 Hải $10$ $28$ $07$  
12 Lâm $07$ $22$ $07$  
13 Dương $06$ $21$ $07$  
14 Long $05$ $17$ $10$  
15 Lân $10$ $18$ $14$  
16 Tuấn Anh $06$ $19$ $15$  
17 Ninh $11$ $11$ $11$  
18 Trang $04$ $20$ $08$  
19 Huy $03$ $21$ $07$ không phù hợp
20 Tùng $02$ $18$ $08$ không phù hợp
21 Hiền $01$ $07$ $07$ không phù hợp

Sơ lược nội dung khoá học xem tại ĐÂY; thông tin về học bổng ASEAN xem tại ĐÂY, về học bổng A*STAR xem tại ĐÂY. Thông tin về học sinh cũ xem trong mục Học sinh của website này.

Khoá học khai giảng từ thứ 6 tuần sau ngày 18/10/2013. Địa điểm: phòng 402, trường Ngôi sao Hà Nội, Lô T1, Hoàng Minh Giám.

Kiểm tra bổ sung: PHHS cần đăng ký kiểm tra bổ sung và tư vấn thì đăng ký qua hòm thư email hexagon@hus.edu.vn

Thời khoá biểu:

thứ 6 Maths 15h-16h30
chủ nhật ESL 14h30-16h30
chủ nhật Maths 17h-18h30
thứ 3 GAT dự phòng

Học sinh học ca Toán thứ 6 thì không cần học ca Toán Chủ nhật hoặc ngược lại học ca Toán ngày chủ nhật thì không cần học ca Toán thứ 6. Đang cập nhật thông tin. PHHS nên theo dõi lịch cập nhật.