Hình ảnh Kỳ thi học bổng Chính phủ Singapore 2012

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
30 Jul 2013
Hơn 40 thí sinh tại Hà Nội đã tham gia kỳ thi: Gồm có 2 môn bắt buộc là Toán, tiếng Anh. Các môn tự chọn gồm Nhân Văn, Vật  lý, Hóa học. Chỉ có 01 thí sinh thi Hóa học, 17 thí sinh dự thi Vật lý. Đề thi  năm nay được đánh giá là tương đối khó (tiếng Anh, Vật lý).
 
Cám ơn các em Hexagonists K4 (Q. Nga, Ngọc Nguyên, Kiều Trinh, Tú Khải) đã giúp các thầy đi chụp ảnh.
 

 

Thảo luận trước lúc vào thi

Vào phòng thi

Bảng chỉ dẫn

Trong phòng thi 

 

Nụ cười Hexagonist Quỳnh Nga

Một chiếc bút Hexagon 

 

Danh sách thí sinh

Hành lang  

 

Khe cửa hẹp vào ... phòng thi