Hexagon Alumni Meeting

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
30 Jul 2013
Đây là dịp truyền thống, lần thứ 3, của Hexagon. Đến thời điểm này đã có 16 thành viên Hexagon chắc chắn sẽ đi NTU, NUS, 3 thành viên khác đang chuẩn bị vòng phỏng vấn, và chờ kết quả NUS. Đây là năm tiếp theo đánh dấu thành công rực rỡ của chương trình Hexagon. Đáng tiếc là một số em Hexagonists không đến dự được buổi giao lưu hôm nay vì những lý do bất khả kháng. 
 
 
Chúc mừng một mùa thi thắng lợi của Hexagonists năm 2011.
 
Dưới đây là ảnh một số Hexagonists đỗ NTU, NUS đến dự cuộc giao lưu:
 

 

Hằng Nga 

 

Chu Hào 

 

Thanh Tùng 

 

 

Tuấn Minh 

 

Thành Nam 

 

Minh Hoàng 

 

 

Dũng Lê 

 

Bích Ngọc 

 

Thu Thủy 

 

 

Việt Tiến 

 

Minh Tuệ 

 

Minh Đức 

 

 

Ngọc Trâm 

 

Huyền Anh 

 

Mai Dung, thứ 3 từ trái