Chúng ta nghèo vì lý do vớ vẩn

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
16 Oct 2013

Bài nói chuyện gợi mở một số ý tưởng đổi mới nông thôn nhờ ứng dụng công nghệ sinh học. Hy vọng chừng 5, 6 năm nữa sẽ được nghe nhiều thí dụ thành công được gợi cảm hứng từ bài nói chuyện này. Bài nói thầy Dũng có các nội dung chính đáng chú ý

  • thí dụ và ấn tượng về cái nghèo, thất nghiệp ở nông thôn Việt Nam
  • ứng dụng biến đổi gen, công nghệ sinh học vào nông nghiệp
  • các gương thành công trong nông nghiệp: trồng đào, nuôi tảo, trồng sầu riêng, chế biến tinh dầu và các sản phẩm từ gấc

Sau bài nói chuyện liệu sẽ có người dám làm khác: học xong đại học NTU, NUS về quê làm nông nghiệp?