Chứng chỉ IGCSE (Cambridge)

 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
17 Nov 2013

Tại các trường quốc tế tại Hà Nội, chương trình IGCSE được giảng dạy trong vòng hai năm. Sau đó, thí sinh sẽ dự kỳ thi IGCSE do tổ chức CIE thực hiện việc làm đề thi, chấm thi cấp chứng chỉ. Học sinh cần phải học các môn bắt buộc (core) gồm có: tiếng Anh, toán học, và khoa học, cùng một số môn tự chọn. Tổng số môn cần học là 8, 9 môn. Kỳ thi IGCSE được tổ chức mỗi năm hai lần, vào tháng 6 và tháng 11. Đại diện CIE Cambridge sẽ sang Việt Nam để tổ chức và giám sát kỳ thi cùng các cơ sở giáo dục. Bài thi được chuyển về Anh Quốc chấm thi. Kết quả báo tháng 8 và tháng 1.

Kết quả của IGCSE sẽ giúp học sinh vào được chương trình A level, sau đó hai năm sẽ vào đại học. 

Đánh giá: Mỗi môn học trong chương trình IGCSE sẽ được chấm điểm từ A* đến G (tám thang). Thí sinh không đạt điểm G thì sẽ nhận điểm U, không đạt. Điểm A* là điểm xuất sắc, chỉ dành cho $7\%$ thí sinh dự thi trong mỗi môn.

Môn học: Chương trình IGCSE có hơn 70 môn học, hướng tới sự linh động và mềm dẻo, phục vụ đa dạng đối tượng học sinh ở nền văn hoá và ngôn ngữ khác nhau. Ở Việt Nam việc chọn môn học đôi khi phụ thuộc vào từng cơ sở giáo dục. Tại Hexagon, chúng tôi có thế mạnh nổi bật về đào tạo Toán học và các môn khoa học Vật lý, Hoá học, Sinh học ở đủ các cấp độ: IGCSE, A level.

Các môn học bắt buộc:

 • Tiếng Anh (English)
 • Toán (mathematics)
 • Khoa học (biology, chemistry, physics)

Các môn tự chọn (chưa đầy đủ): 

 • Giáo dục thể chất
 • Công nghệ
 • Giáo dục công dân
 • Văn học Anh
 • Thực phẩm, dinh dưỡng
 • Kinh tế
 • Xã hội học
 • Địa lý
 • Lịch sử 

Các môn học của chương trình IGCSE được thiết kế nhằm phát triển người học về tri thức, hiểu biết, và kỹ năng trong

 • nội dung môn học
 • áp dụng tri thức và hiểu biết vào tình huống mới hoặc ngữ cảnh không quen
 • biết đặt câu hỏi và tự khám phá
 • tính mềm dẻo và thích ứng được trước các biến đổi
 • làm việc và giao tiếp bằng tiếng Anh
 • tạo được ảnh hưởng với kết quả của quá trình
 • ý thức về sự khác biệt văn hoá

Tại Anh Quốc, có $1300$ trường đang giảng dạy theo chương trình IGCSE ($900$ trường công, $400$ trường tư). 

đang cập nhật