Thi APMOPS 2016 thử lần thứ 3

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
16 Dec 2015

Tháng 1 hàng năm là thời điểm khá rõ để biết năng lực các cháu chuẩn bị thi APMOPS ở tháng 4. Nội dung đề thi vẫn được làm theo tiêu chuẩn tương tự thường thấy ở các kỳ thi chính thức và các đợt thi thử tại Hexagon. 

PHHS đăng ký qua email và trả phí dự thi qua thẻ ngân hàng, theo hướng dẫn dưới đây.

Thời gian:

18h-20h một trong các ngày 11, 12 và 14 tháng 01 năm 2016.

Địa điểm 

Hà Nội: P307, trường Ngôi Sao HN.

Tỉnh khác: Gửi đề thi theo đường bưu điện

Lệ phí dự thi

300.000 VND/thí sinh

Thí sinh cần nộp phí trước khi đăng ký dự thi bằng hình thức chuyển khoản: 036 0101 8912 038, ngân hàng Maritime Bank, chi nhánh Hồ Gươm, Chủ TK Phạm Văn Thuận. Nội dung thư ghi: Họ và tên + APMOPS thi. 

Không thu phí với các bạn đang học tại Hexagon.

Về lớp MASTER APMOPS:

Kế hoach lớp học phải lùi lại, sang tháng 1/2016.

Đăng ký dự thi

PHHS gửi email vào hexagon@hus.edu.vn với nội dung chính sau

  1. Họ tên thí sinh 
  2. Ngày tháng năm sinh
  3. Trường đang học
  4. Ngày (một trong các ngày trên) dự thi
  5. Tỉnh, Thành phố