Lịch nghỉ tết Giáp Ngọ 2014

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
23 Jan 2014

Thông báo về Kế hoạch nghỉ Tết âm lịch của các lớp Hexagon như sau:

  • lớp ASP K4 (học bổng ASEAN, A*STAR, AEIS, SJI) nghỉ từ ngày 24 tháng 01 đến ngày 14 tháng 2;
  • lớp UEE K6 nghỉ đến ngày 9/02/2014 (xem facebook nội bộ để cập nhật chi tiết khác), 
  • các lớp APMOPS nghỉ từ ngày 25/01 đến 14 tháng 2.

Chúc các học trò ăn tết vui vẻ, không quên ôn bài.