Chương trình học bổng trung học Singapore 2016-2017

 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
22 Sep 2016

Chúng tôi xin thông báo sơ bộ kết quả chương trình ASP và kế hoạch học tập cho khóa ASP K7. Khóa học này dành cho các bạn sinh năm 2002, 2003 chuẩn bị học trung học ở Singapore và một số nước nói tiếng Anh khác.

TT Học bổng Lịch Năm sinh
1 ASEAN 5/2017 2002, 2001
2 A*STAR 4/2017 và 9/2017 2003, 2002
3 SJI (int) 6/2017 2002, 2001, 2003
 

Kết quả chương trình ASP K6 năm vừa qua, các bạn theo học tại Hexagon đạt được như sau

TT Họ tên Học bổng Năm sinh Trường/Tỉnh
1 Lê Trí Lâm SJI 2001 Hà Nội Amsterdam
2 Nguyễn Thu Hồng SJI 2000 Lạng Sơn
3 Nguyễn Thu Hà A*STAR 2001 THCS Cầu Giấy
4 Tạ Khánh Ngọc  A*STAR 2001 THCS Cầu Giấy
5 Đinh Thảo Vy A*STAR 2002 Hà Nội Amsterdam
6 Nguyễn Mạnh Đức A*STAR 2002 Hà Nội Amsterdam
7 Dương Đức Minh A*STAR 2002 Hà Nội Amsterdam
8 Nam Minh Quân A*STAR/ASEAN 2001 THCS Nguyễn Siêu
9 Nguyễn Gia Huy ASEAN  2001 THCS Nguyễn Siêu
10 Nguyễn Trường AN ASEAN 2001 Chuyên Ngữ, ĐHQGHN

Căn cứ hồ sơ đăng ký trên trang này, chúng tôi nhận các bạn học sinh sau đây vào lớp ASP K7, chuẩn bị cho năm 2017.

 1. Phan Huyền Thanh, 2003
 2. Phạm Phương Anh, 2003
 3. Lê Gia Đức, 2002
 4. Phạm Thế Bình Minh, 2003
 5. Lý Đức Nghĩa, 2003
 6. Phạm Quỳnh Anh, 2002
 7. Nguyễn Khắc Trí, 2002
 8. Nguyễn Gia Bảo Khánh, 2002
 9. Trần Đình Khánh Dương, 2002
 10. Đào Thiên An, 2002
 11. Bùi An Bình, 2002
 12. Bạch Đăng Quang, 2002
 13. Nguyễn Ngọc Đức Anh, 2003
 14. Vũ Minh Đức, 2002
 15. Nguyễn Thế Tùng, 2002
 16. Trần Gia Bảo, 2002
 17. Nguyễn Danh Hiếu, 2003
 18. Hạ Quang Anh, 2003

Thời gian học: chiều CN lúc 14h30 hàng tuần, bắt đầu từ 30 tháng 10.

Địa điểm: nhà số 4, dãy E2, Ngõ 565 Nguyễn Trãi, TX HN.

Lịch học cố định đến hết tháng 9/2017. Từ tháng 2/2017 sẽ tăng cường làm đề thi cho các cháu dự thi ASEAN.

 

Ảnh các bạn học sinh Hexagon đang theo học tại trường NUS, và NTU Singapore.