Kết quả kiểm tra chất lượng chuẩn bị APMOPS 2016 lần 2

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
24 Nov 2015

Đợt thi thứ hai có 5 nhóm thi, và kết quả cuối cùng sẽ được sắp theo thứ tự giảm dần, chung trong một bảng. Những bạn trên 95 điểm ở đợt thi lần này sẽ có cơ hội rất rõ nhận HC Bạch Kim ở kỳ thi thực

APMOPS Test

Bài thi có 30 câu hỏi, nhóm 10 câu đầu được 4 điểm mỗi câu, nhóm 10 câu tiếp theo được 5 điểm mỗi câu, và nhóm 10 câu cuối được 6 điểm mỗi câu. Tổng điểm tối đa của bài thi là 150. Điểm thông thường để đạt HC Bạch Kim tại APMOPS là 100 đến 110. HC Vàng khoảng từ 90 đến 100. 

 

Những em đạt kết quả xuất sắc ở lần thi thứ nhất vẫn duy trì được kết quả cao. Nhìn chung, học sinh đã dần vào nếp các thói quen cần thiết.

 

Một số hình ảnh các em tham gia thi đợt 2

Sắp vào giờ thi

Kỳ thi Toán châu Á Thái Bình Dương 2016 sẽ được tổ chức (Vòng 1) vào ngày 9 tháng 4. Chừng 8000 học sinh sẽ tham gia tranh tài. 

Đợt thi thứ 3 diễn ra vào các ngày 28, 29, và 31 tháng 12. PHHS chú ý theo dõi. 

Kết quả cập nhật 

Để tìm kết quả nhanh, học sinh hãy gõ trên bàn phím Ctrl+F rồi gõ tên của mình vào (chỉ cần gõ tên, không cần họ). Hết thứ 2 ngày 29 kết quả sẽ hiển thị đầy đủ.

Kết quả xem tại bảng trong đường dẫn sau ĐÂY.