Đề thi chính thức MYTS 2015

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
26 May 2015

Giới thiệu đề thi MYTS 2015

Làm bộ câu hỏi cho MYTS 2015 là nội dung vất vả nhất, và vui nhất của nhóm tác giả có đóng góp gửi bài cho Kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ 2015

Năm nay, nhóm tác giả gây dựng MYTS 2015 gồm chủ yếu là các thầy giáo Việt Nam ở Ba Lan, HungaryPháp, và Hà Nội, cùng chung tâm huyết muốn tạo dựng một kỳ thi tốt. Đặc biệt, có hai giáo sư đã hỗ trợ trực tiếp về nội dung cho MYTS 2015. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Toulouse) đã gửi các bài toán cho kỳ thi, Giáo sư Phùng Hồ Hải (Viện Toán học) đã có những góp ý nội dung xác đáng. 

Tải tệp đề thi đầy đủ tại ĐÂY. (file PDF)

Các câu hỏi có nội dung kiến thức không vượt quá lớp 5. Vì đây là kỳ thi tìm kiếm tài năng, một số câu hỏi thực sự thách thức. 

Từ năm 2016, các đối tượng dự thi MYTS có thể được mở rộng hơn.