Tuyển K15 vào NUS, NTU, ...

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
10 Jul 2021

 

 

Chương trình UEE và A level chuẩn bị cho các đợt tuyển sinh/xét tuyển vào đại học Singapore trong năm 2022.

Đối tượng

  • học sinh có lực học giỏi các trường THPT chuyên
  • sinh năm 2005 và 2006

Nội dung

  • đào tạo A level các môn: Maths, Physics, Chemistry; tiếng Anh
  • tư vấn và hướng dẫn hồ sơ NUS, NTU  

Đăng ký

  • đăng ký theo form Google

​https://forms.gle/GWFV5Bn4avLBUGjp6

  • tham gia nhóm facebook của lớp 

​https://www.facebook.com/groups/343070170557629

  • dự bài test đầu vào lớp hai môn Toán và Anh