Khai giảng khóa ASPX 2021: học bổng ASEAN, A*STAR

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
15 Oct 2020

Lớp năm nay khai giảng ngày 25/10/2020. 

Khóa học này bao gồm các môn học sau

  • Toán học, 14h CN hàng tuần tại Hexagon.
  • Viết luận và từ vựng, 20h-22h thứ 7 hàng tuần qua Zoom
  • GAT, và phỏng vấn (thông báo sau)

Các em có lực học giỏi, sinh năm 2006, và 2007 nên theo chương trình này nếu muốn theo học các trường trung học công lập của Singapore. Những em ở xa có thể học qua zoom, nhưng có thể học sau, khi số lượng đủ.