Kết quả tuyển sinh vào trường đại học NUS, NTU năm 2016

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
28 Apr 2016

Kết quả thi tuyển sinh và xét học bổng vào hai trường đại học NUS, NTU Singapore được công bố theo các lượt từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016. Chúc mừng các thí sinh trúng tuyển.  Kết quả báo muộn nhất là 25/06/2016

Danh sách Hexagonist sau đây trúng tuyển

TT Họ và tên Năm sinh Ngành đỗ Trường THPT
1 Lưu Hoàng Hương 1998 Pharmacy/NUS chuyên SP
2 Nguyễn Tiến Đạt 1998 EE/NUS chuyên KHTN
3 Phạm Quốc Huy 1998 EE/NUS chuyên KHTN
4 Hoàng Dương 1997 Com/NUS chuyên SP
5 Vương Minh Quân 1998 ME/NUS chuyên SP
6 Đặng V.T Nguyên 1998 RE/NUS HN AMS
7 Hoàng Minh Hải 1997 CBC/NTU HN AMS

 

 

 

 

 

 

Hai bạn Nguyễn Đăng Công Trung nhận học bổng trường Kyushu và Trần Minh Quân nhận học bổng G30 trường Nagoya. 

(tính đến ngày 24/5/2016)

đang cập nhật ...