Kết quả học bổng ASEAN 2014: mời phỏng vấn

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
09 Jul 2014

Kết quả học bổng ASEAN 2014 (vòng danh sách phỏng vấn) sẽ được công bố trong tuần này. Ngày 9 tháng 7 giấy mời dự phỏng vấn sẽ được gửi đến thí sinh. Chúc mừng các em Hexagonists đã lọt vòng phỏng vấn trong danh sách sau đây (thống kê chưa đầy đủ). Như vậy tất cả các em Hexagonists dự thi học bổng ASEAN đều đã qua được vòng 1. Cả nước có hơn 40 thí sinh được mời phỏng vấn.

TT Họ và tên Năm sinh TT Họ và tên Năm sinh ASP K4
01 Lê Tuấn Minh 1999 22 Lê Phúc Thiện Giang 1999  
02 Nguyễn Tuấn Minh 1999 23 Nguyễn Mai Linh 1999  
03 Phạm Chí Bách 1999 24 Nguyễn Nguyên Nam 1999  
04 Trần Lê Anh Minh 1999 25 Nguyễn Phước Hoàng Minh 1999  
05 Phạm Hoàng Phương 1999 26 Nguyễn Quốc Tuấn 1999  
06 Lương Quang Đạt 1999 27 Nguyễn Quốc Việt 1999  
07 Vũ Minh Hằng 1999 28 Nguyễn Lưu Cảnh Hào 1999  
08 Nguyễn Minh Châu 1999 29 Nguyễn Hồng Minh 1999  
09 Ngô Đức Bình 1999 30 Nguyễn Dương Đức Anh 1999  
10 Phạm Bằng Linh 1999 31 Nguyễn Phương Linh 1999  
11 Hà Việt Bách 1999 32 Nguyễn Thị Thục Uyên 1999  
12 Nguyễn Quốc Việt 1999 33 Phạm Anh Khanh 1999  
13 Chu Đức Anh 1999 34 Trần Khánh Linh 1999  
14 Nguyễn Đức Trung 1999 35 Trần Ngọc Quang Anh 2000  
15 Hồ Sỹ Bình 1999 36 Lê Huệ Mẫn 1999  
16 Nguyễn Lê Hạnh Nhi 1999 37 Nguyễn Xuân Khôi 1999  
17 Lê Hà Thu 1999 38 Lê Quang Anh 1999  
18 Trịnh Lê Quang 1999 39 Nguyễn Hoài Lam Giang 1999  
19 Nguyễn Thanh Trang 1999 40 Trần Ngọc Nga Thi 1999  
20 Nguyễn Huy Anh 1999 41 Trần Thành Dương 1999  
21 Lưu Minh Châu 1999 42 Đinh Phúc Hưng 1999  
43 Đinh Đức Trọng 1999        

Học bổng ASEAN tài trợ hoàn toàn học phí và sinh hoạt phí cho 4 năm học trung học tại Singapore. Xem thêm thông tin về học bổng ASEAN trong mục Học bổng trên website này.

Hexagon sẽ có lớp tập huấn kỹ năng và nội dung phỏng vấn HB ASEAN 2014. Chi tiết liên hệ số máy 0919 356 939. 

  • lớp A: thứ 2, thứ 5 lúc 8h30-10h30 sáng 
  • lớp B: thứ 7 lúc 8h30-11h30 sáng

Năm 2015, các em sinh năm 2000 và 2001 sẽ phù hợp để dự thi học bổng này. PHHS có thể lấy hồ sơ dự thi qua Hexagon. Chương trình đào tạo ASP K5 giảng dạy các môn Toán học, GAT và tiếng Anh cho các cháu dự thi.

Xem lễ trao Học bổng ASEAN 2013