Câu hỏi

Những yếu tố nào quyết định việc dành học bổng ASEAN hoặc các học bổng khác khi..

Trả lời: Bốn yếu tố sau đây là quan trọng nhất (theo thứ tự ưu tiên) - Kết quả thi UEE - Hoạt động ngoại khóa - Bài viết luận xin học bổng - Phỏng vấn Các ngành học tại hai trường khá đa dạng: kinh tế, khoa học, y khoa, dược, luật, …. Hãy truy cập website nus.edu.sg và ntu.edu.sg để biết chi tiết.