Câu hỏi

Em xin hỏi học sinh của những trường THPT nào ở Hà Nội thì được ưu tiên không phải thi bài thi đầu và của hexagon ạ? Em xin cảm ơn!

Trả lời: Việc miễn thi đầu vào (nếu có) không dựa vào tên trường, mà dựa vào năng lực học sinh. Ngay cả những học sinh đến từ những trường THPT có tiếng nhưng khả năng của học sinh đó thấp thì cũng không được nhận vào học. Ngược lại, những học sinh ở trường thường, có năng lực thì vẫn được nhận vào học. Điển hình nhất cho khả năng này là em Nguyễn Minh Hiếu, học sinh trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, HN, đang học NUS. Có thể coi Hiếu là học sinh duy nhất trong khóa 1 của Hexagon. Mục đích chính của bài kiểm tra đầu vào là xét giảm học phí, so sánh với học sinh cũ, và theo dõi sự tiến bộ của học sinh sau này.