Thi học kỳ lớp chuẩn bị vào đại học Singapore, Nhật Bản, Anh

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
17 Jun 2014

Lớp UEE K7 sẽ thi kết thúc học kỳ 1 (có 03 học kỳ) vào ngày 21 và 22 tháng 6. Lớp học này dành cho những em học theo chương trình A level dự thi vào hoặc theo học tại đại học công lập Singapore, Nhật Bản,Anh Quốc

Chương trình UEE thường khai giảng từ tháng 3 hàng năm và kết thúc vào tháng 3 năm sau, chia ba học kỳ. Các môn được giảng dạy tại Hexagon gồm có: Toán học, Vật lý, Hoá học, tiếng Anh. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh và tiếng Việt. 

Các chú ý

  • tất cả thành viên lớp UEE K7 đều PHẢI dự thi học kỳ đầy đủ các môn (tối thiểu 3 môn)
  • có mặt tại phòng thi trước 10 phút tại 407 Ngôi Sao
TT Thời gian Nội dung Thời lượng Ghi chú
01 7h30 ngày 21 tháng 6 Tiếng Anh 120 phút   
02 10h ngày 21 tháng 6 Vật lý 120 phút  
03 7h30 ngày 22 tháng 6 Toán hoc 120 phút  
04 10h ngày 22 tháng 6 Hoá hoc 90 phút  

Tại Hexagon, chương trình UEE là chương trình thu được nhiều thành công và gây được ảnh hưởng xã hội tốt. Những học sinh sinh năm 1996 có thể vào học từ sau ngày 1 tháng 7, sau khi đăng ký và kiểm tra, tư vấn.